Om Medicinsk yoga

medical-yogaMedicinsk yoga innebär i stort sett yoga där instruktörerna även har medicinsk kompetens. Man har utvecklat en yogaform som är anpassad för alla oavsett ålder, sjukdom eller diagnos. Denna typ av yogaform är anpassad för de flesta fysiska begränsningar som man kan ha. Det finns även yoga för sängliggande patienter, för sittande patienter och för fullt rörliga patienter. Om man är sittande eller liggande så handlar det om en mjuk meditativ yogaform med största fokus på din andning och på meditation. Om man är fullt frisk så kan man istället få alla vanliga fördelar av att nyttja medicinsk yoga som man får med vanlig yoga.

Man har utvecklat medicinsk yoga genom kliniskt och terapeutiskt arbete med människor sedan 1997 och man har använt sig av hundratals vetenskapliga föreskrifter om yoga från hela världen samt en del svenska studier. På så sätt har man lyckats ta fram medicinsk yoga som är till för att hjälpa människor som har en sjukdom, diagnos eller åldersproblem. Som tidigare nämnts kan även fullt friska utöva medicinsk yoga. Medicinsk yoga utvecklades i Sverige, men finns idag över hela världen. Det finns över 1400 utbildade instruktörer i Sverige och Norge och de flesta ät verksamma inom sjukvården.

Visionen är att yoga ska finnas tillgängligt överallt. Förespråkarna vill att yoga utan att det ska förlora sin kärna ska upplevas lika enkelt som att ta en huvudvärkstablett. Man vill helt enkelt att yoga ska ha en större del i media och på alla typer av platser. Medicinsk yoga ska finnas tillgängligt på dagis, på fängelser och på sjukhus. Helt enkelt på alla platser där det finns människor. Yoga kan bota många problem och det kan dessutom hjälpa till så att man tillfrisknar snabbare om man har en sjukdom. Det är viktigt att man håller sin kropp i form hela livet.