Vad är Meditation?

meditationMeditation har alltid varit ett bestående och naturligt inslag i många österländska kulturer medan det här i väst har varit mer ovanligt. Det är dock någonting som allt fler har börjat att upptäcka. Det har till stor del att göra med att samhället blir allt mer stressfyllt och att det därmed finns ett behov av att hitta olika sätt att varva ned på, och att komma närmare sig själv och sin inre röst. Med hjälp av meditation så kan man få bukt med många problem, såväl kroppsliga som psykiska. De som utövar meditation mår ofta bättre än de som inte gör det. Samtidigt är det något som inte kräver många medel för att man ska kunna utöva det. Det enda du behöver är en lugn plats och tid. Meningen med meditation är att du ska kunna sitta stilla utan att tänka på någonting alls.

Att meditera innebär att man är aktiv i stillhet. När du ska börja att meditera så bör du sitta ned och hålla ryggen rak. En del föredrar att ligga ned när de mediterar men då finns risken att man somnar och inte längre är aktiv. Du mediterar alltså inte när du sover. Fokusera gärna på din andning när du mediterar för att enklare komma ifrån alla andra tankar. Det är lätt hänt speciellt i början att man upplever att det är svårt att slappna av på detta sätt och att tankarna kommer att springa iväg. Det gäller dock att du stoppar dig själv när du börjar att få tankarna på annat håll. På så sätt kommer du att lyckas meditera med framgång. Det tar ofta lång tid att lära sig men när du väl har lärt dig att meditera så finns det många fördelar som du kommer att uppleva i ditt liv och din vardag. Meditationen ska vara kravlös och utövas för din egen skull, utifrån dina förutsättningar och behov.